Όροι χρήσης

Η παρούσα δήλωση αφορά στα προϊόντα, στις υπηρεσίες και στις ιστοσελίδες της xatziiordanou.gr σε παγκόσμιο επίπεδο (συνολικά, «υπηρεσίες» της xatziiordanou.gr).

Προσωπικά στοιχεία και άλλα δεδομένα που συλλέγουμε

Η xatziiordanou.gr συλλέγει τα προσωπικά σας στοιχεία όταν εγγράφεστε σε κάποια υπηρεσία xatziiordanou.gr ή όταν παρέχετε οικειοθελώς αυτά τα στοιχεία κατά διάφορο τρόπο. Ενδεχομένως, να συνδυάσουμε τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από εσάς με πληροφορίες από άλλες υπηρεσίες xatziiordanou.gr ή τρίτους, με στόχο τη βελτιστοποίηση εμπειρίας χρήστη καθώς και την προσαρμογή του περιεχομένου στις ανάγκες σας.

Η xatziiordanou.gr χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, προκειμένου να αναβαθμίσει τη διαδικτυακή σας εμπειρία και να αντλήσει πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες xatziiordanou.gr ώστε να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών της.

Οι διακομιστές της xatziiordanou.gr καταγράφουν αυτόματα πληροφορίες, όπως διεύθυνση URL, διεύθυνση IP, τύπος και γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, ημερομηνία και ώρα του αιτήματος, κατά την επίσκεψή σας στον ιστοτόπο μας ή όταν χρησιμοποιείτε κάποια από τα προϊόντα που παρέχουμε.

Διαβάστε περισσότερα στο πλήρες κείμενο της πολιτικής απορρήτου.

Χρήσεις

Τα προσωπικά στοιχεία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών για την προβολή προσαρμοσμένου περιεχομένου και διαφημίσεων. Τα προσωπικά στοιχεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για έλεγχο, έρευνα και ανάλυση της λειτουργίας και βελτίωση των τεχνολογιών και υπηρεσιών xatziiordanou.gr. Ενδέχεται να μοιραστούμε συγκεντρωτικά μη προσωπικά στοιχεία με τρίτους εκτός της xatziiordanou.gr. Όταν απευθυνόμαστε σε τρίτους για βοήθεια στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων, απαιτούμε να συμμορφώνονται με την Πολιτική απορρήτου που θέτουμε καθώς και με άλλα μέτρα ασφαλείας και εμπιστευτικότητας. Επίσης, ενδέχεται να μοιραστούμε τα στοιχεία με τρίτους σε περιορισμένες περιπτώσεις, όπως κατά τη συμμόρφωση με νομικές διαδικασίες, αποτροπή απάτης ή επαπειλούμενου κινδύνου και οχύρωση της ασφάλειας του δικτύου και των υπηρεσιών μας.

Η xatziiordanou.gr επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία εντός των διακομιστών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε άλλες χώρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων πραγματοποιείται σε διακομιστές εκτός της χώρας σας.

Διαβάστε περισσότερα στο πλήρες κείμενο της πολιτικής απορρήτου.

Οι επιλογές σας

Κατά το αίτημά μας για παροχή των προσωπικών σας στοιχείων, σας παρέχουμε επιλογές, όποτε αυτό είναι ευλόγως εφικτό.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές που σας παρέχονται θα βρείτε στις σημειώσεις νομικού περιεχομένου ή στις συχνές ερωτήσεις συγκεκριμένων υπηρεσιών. Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την παροχή των προσωπικών σας στοιχείων ή/και να απορρίψετε τα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό, όμως, πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα τη μη ομαλή λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών που παρέχουμε.

Όπου είναι ευλόγως εφικτό, κατόπιν αιτήματός σας, ενεργούμε καλή τη πίστει για να σας παρέχουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία. Επιτρέποντάς σας έτσι, την πραγματοποίηση αλλαγών σε αυτά και σε περίπτωση ανακρίβειας τη διαγραφή τους.

Διαβάστε περισσότερα στο πλήρες κείμενο της πολιτικής απορρήτου.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες υπηρεσίες xatziiordanou.gr, ανατρέξτε στη σχετική σημείωση απορρήτου στη γραμμή περιήγησης που βρίσκεται αριστερά ή στην ιστοσελίδα Βοήθεια xatziiordanou.gr.

Η xatziiordanou.gr είναι μέλος του προγράμματος Ασφαλούς Λιμένα της ΕΕ/ΗΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές απορρήτου μας, ανατρέξτε στο πλήρες κείμενο της πολιτικής απορρήτου.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με το προσωπικό σας απόρρητο και την xatziiordanou.gr, επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας κλικ εδώ.

Σημειώστε ότι δεν απαντάμε σε ερωτήματα που δεν σχετίζονται με την πολιτική απορρήτου της xatziiordanou.gr.


Μενού

Πρόσφατα

Δεν υπάρχουν προϊόντα